Zapytanie cenowe z dnia 18.12.2019r. na wywóz odpadów komunalnych stałych niesegregowanych z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu | Zapytanie cenowe z dnia 18.12.2019r. na wywóz odpadów komunalnych stałych niesegregowanych z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Zapytanie cenowe prowadzone w trybie przetargu otwartego poniżej równowartości kwoty 30 000 euro , realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843) na zadanie pn.: „Wywóz odpadów komunalnych stałych niesegregowanych z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Znak sprawy: DzAI/282/38/19

Załączniki:

Zapytanie cenowe