Zapytanie cenowe z dnia 26.01.2015r. „Druk materiałów związanych z działalnością Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Znak sprawy ZD/282/01/15

Zapytanie cenowe z dnia 26.01.2015r. „Druk materiałów związanych z działalnością Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

 

prowadzone w trybie przetargu otwartego poniżej równowartości kwoty 30 000 euro, realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 09 sierpnia 2013 r. Dz. U, poz. 907 ze. zm). na pn..: „Druk materiałów związanych z działalnością Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Załączniki:

zapytanie cenowe

Informacja o zmianie treści załącznika nr1 do zapytania cenowego