znak sprawy: DzAI 282/30/14

 

Zapytanie cenowe z dnia 29.05.2014r.

prowadzone w trybie przetargu otwartego poniżej równowartości kwoty 30 000 euro , realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 09 sierpnia 2013 r. Dz. U, poz. 907 ze. zm). na  opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej linii zasilającej na terenie Muzeum w ramach projektu pn. ”Rozszerzenie oferty oraz poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

 

Załączniki:

zapytanie_cenowe

MAPA POGLĄDOWA

informacja o wyborze oferty