Zapytanie ofertowe II na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie Skansenu”

Zapytanie ofertowe II na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie Skansenu”

Znak sprawy: DzAI 282/22/19

Załączniki:

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – II postępowanie

Informacja o wyborze oferty