Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie Skansenu”

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie Skansenu”

Znak Sprawy: DzAI 282/19/19

Załączniki:

Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski 05.04.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania