Zapytanie ofertowe z dnia 04.04.2017r. na usługi doradcze oraz sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu p.n. „Konserwacja i modernizacja obiektów wchodzących w skład Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu” planowanego do ubiegania się przez Zamawiającego o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (dla województwa mazowieckiego). Typ projektów: Infrastruktura zabytkowa. | Zapytanie ofertowe z dnia 04.04.2017r. na usługi doradcze oraz sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu p.n. „Konserwacja i modernizacja obiektów wchodzących w skład Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu” planowanego do ubiegania się przez Zamawiającego o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (dla województwa mazowieckiego). Typ projektów: Infrastruktura zabytkowa.

Znak sprawy : DzAI 282/20/17

Zapytanie ofertowe z dnia 04.04.2017r. na usługi doradcze oraz sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu p.n. „Konserwacja i modernizacja obiektów wchodzących  w skład Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu” planowanego do ubiegania się przez  Zamawiającego  o dofinansowanie  z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (dla województwa mazowieckiego). Typ projektów: Infrastruktura zabytkowa.

załączniki:

zapytanie ofertowe

unieważnienie postępowania