Zapytanie ofertowe nr DzAI 282/28/20 z dnia 04.05.2020 r. na wykonanie projektu aranżacji wystawy stałej w obiektach Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji wystawy.

Zapytanie ofertowe nr DzAI 282/28/20  z dnia 04.05.2020 r.

na wykonanie projektu aranżacji wystawy stałej w obiektach Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji wystawy.

 

Znak sprawy DzAI 282/28/20

Załączniki:

Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu aranżacji wystawy w MMM w Bieżuniu

Informacja o wyborze oferty