ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone w trybie przetargu otwartego poniżej równowartości kwoty 30 000 euro, realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na dostawę, montaż, instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Znak sprawy : DzAI 282/36/17

Zapytanie ofertowe z dnia 29.09.2017r. na dostawę, montaż, instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

prowadzone w trybie przetargu otwartego poniżej równowartości kwoty 30 000 euro, realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na dostawę, montaż, instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

załączniki:

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym