Zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2018r. na dostawę, montaż i zakup mebli oraz zakup wyposażenia biurowego do Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie przetargu otwartego poniżej równowartości kwoty 30 000 euro, realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na zakup pierwszego wyposażenia – budynek Administracyjny Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Znak sprawy: O.B./282/05/18

Załączniki:

Zapytanie ofertowe-meble na wymiar, meble fabrycznie nowe, wyposażenie biura 2-2018

Odpowiedź na pytanie oferenta

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania