Zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2018r. na zakup, dostawę ekranów ekspozycyjnych, sztalug i fotoram do Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu | Zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2018r. na zakup, dostawę ekranów ekspozycyjnych, sztalug i fotoram do Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie przetargu otwartego poniżej równowartości kwoty 30 000 euro, realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na zakup pierwszego wyposażenia – budynek Administracyjny Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

Znak sprawy: O.B./282/09/18

Załączniki:

Zapytanie-ofertowe doposażenie sal 1-2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty