Zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2018r. na zakup, dostawę, montaż i instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie przetargu otwartego poniżej równowartości kwoty 30 000 euro, realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na zakup pierwszego wyposażenia – budynek Administracyjny Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Znak sprawy: O.B./282/06/18

Załączniki:

Zapytanie-ofertowe-sprzęt komputerowy 3-2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty