Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Uzupełnienie nasadzeń w parku na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” | Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Uzupełnienie nasadzeń w parku na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Uzupełnienie nasadzeń w parku na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 222885 -2014 z dnia 21.10.2014 r.

Załączniki:

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania