Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 23.12.2013 dostawa oleju opałowego | Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 23.12.2013 dostawa oleju opałowego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  z dnia 23.12.2013r.

Dostawa oleju opałowego

 

Ogłoszenie Nr  264693 – 2013 z dnia 06.12.2013

 

 

Dostawa oleju opałowego

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 264693 – 2013 z dnia 06.12.2013

Załączniki:

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania