ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ MUZEALNYCH

ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ MUZEALNYCH

 1. Zajęcia realizowane są od wtorku do piątku.
 2. Aby skorzystać z zajęć edukacyjnych należy wykupić bilety wstępu.
 3. W przypadku szkolnych grup zorganizowanych na 10 osób – jeden opiekun wchodzi bezpłatnie (otrzymuje w kasie bilet bezpłatny).
 4. Rezerwacja zajęć:
  – od wtorku do piątku zajęcia można wybrać z listy tematów dostępnych dla poszczególnych grup wiekowych, a następnie dokonać rezerwacji.
 1. Rezerwacji zajęć należy dokonać co najmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem, a 2 dni przed przyjazdem do skansenu potwierdzić rezerwację. Rezerwacji oraz potwierdzenia można dokonać:
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: rezerwacje@mwmskansen.pl
  • telefonicznie pod nr telefonów: 24 275 28 83, wew. 217 lub 234
 2. Grupa, która dokonała rezerwacji, zobowiązana jest przybyć 15 minut przed planowaną godziną zajęć.
 3. W przypadku gdy grupa spóźni się więcej niż 30 minut, Muzeum może skrócić zajęcia lub je odwołać.
 4. W szczególnych sytuacjach (np. opady deszczu) Muzeum może zaproponować alternatywny temat zajęć lub je odwołać.
 5. Wszelkie zajęcia odbywają się z zachowaniem regulacji wewnętrznych jak i powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym w szczególności poprzez realizację obowiązku informacyjnego czy opieranie przetwarzania o zgody osób tam, gdzie jest to niezbędne.