Zbiory

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu tworzy grupa 72 obiektów mieszkalnych, gospodarczych,  przemysłowych i sakralnych, które uzupełniają elementy tzw. małej architektury jak kapliczki, piwnice i studnie. Zestawione w zespoły i zagrody o różnorodnym układzie i wielkości ukazują jeden z typów XIX-wiecznej wsi, tzw. rzędówkę.


Tę wielkogabarytową przestrzeń wypełniają muzealia ruchome, czyli piętnaście tysięcy drobnych i większych rzeczy, będących reprezentacją wszystkich elementów świata, jaki otaczał mieszkańców mazowieckiej wsi od końca XIX do połowy wieku XX. Tworzą go przedmioty gospodarstwa domowego, meble, tkaniny, zabawki, obiekty kultu religijnego, narzędzia i maszyny rolnicze oraz warsztaty pracy rzemieślniczej. To one pozwalają snuć nam opowieść o życiu i  zajęciach w różnych porach roku i w różnych odsłonach codzienności i świąt.

Odrębną grupę zbiorów stanowi kolekcja ok. 1000 rzeźb autorstwa ludowych twórców z tzw. sierpeckiego ośrodka rzeźby. Aby ułatwić publiczności Muzeum kontakt zarówno z najciekawszymi eksponatami, ale również pokazać w formie cyfrowej za pośrednictwem Internetu obiekty, które nie były dotąd prezentowane, w 2019 roku rozpoczęliśmy proces digitalizacji zbiorów. Korzystając z możliwości jakie daje nasza nowa strona internetowa w pierwszej kolejności pragniemy zaprezentować Państwu najciekawsze obiekty ceramiczne znajdujące się w muzealnych zbiorach.