Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Powitanie

Serdecznie witamy na stronach Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Geneza Muzeum sięga 1971 roku. Pierwotnie instytucja funkcjonowała jako regionalne Muzeum Etnograficzne, którego podstawowym zadaniem statutowym było gromadzenie dóbr kultury w zakresie etnografii i sztuki ludowej ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby i ikonografii powiatu sierpeckiego. Nadrzędnym motywem powołania muzeum stało się objęcie mecenatu nad twórcami ludowymi oraz gromadzenie ich prac z zakresu snycerstwa. Muzeum mieściło się ratuszu, gdzie organizowano wystawy poświęcone rzeźbie ludowej okolic Sierpca oraz historii miasta. W 1975 roku władze miejskie przekazały teren dawnego majątku Bojanowo pod budowę skansenu, a zaledwie dwa lata później rozpoczęto translokację obiektów z regionu Mazowsza północno – zachodniego. Pierwsze budynki zostały udostępnione do zwiedzania w 1985 roku. Po upływie dwóch lat instytucja otrzymała nazwę Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Od 1999 roku. organizatorem Muzeum jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, a ogólny nadzór sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu pierwotnie funkcjonowało jako placówka jednodziałowa. Aktualnie instytucja składa się z ośmiu działów tematycznych: etnograficznego, inwentarzy, konserwatorskiego, administracji i inwestycji, upowszechniania i promocji, przyrodniczego, budowlanego oraz finansowego.
Obecnie MWM w Sierpcu to nie tylko skansen i ratusz, ale również Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu – oddział MWM w Sierpcu. Rejon badań prowadzonych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej obejmuje swym zasięgiem przede wszystkim teren Mazowsza północno-zachodniego, zwanego również Mazowszem Starym. Jednak instytucja nie ogranicza się do gromadzenia i ochrony pamiątek przeszłości. Poprzez bogatą ofertę edukacyjną dba o rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, dzięki nowoczesnemu zapleczu konferencyjnemu przyczynia się do integracji pracowników różnych firm i instytucji, umożliwia organizację szkoleń i konferencji, pielęgnuje więzi międzyludzkie. Działalność kulturalno – edukacyjna obejmująca wystawy, odczyty, lekcje muzealne, warsztaty dla dzieci i młodzieży, programy edukacyjne czy też imprezy plenerowe stała się wizytówką Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Instytucja prowadzi także działalność naukową i sprzyja popularyzacji dziedzictwa narodowego poprzez organizację konferencji, odczytów czy prelekcji.
Ku naszej wielkiej radości, oferta Muzeum spełnia oczekiwania szerokiego grona odbiorców, o czym najlepiej świadczy fakt, iż placówkę odwiedza rocznie około 60 000 gości.

Szanowni Państwo !
Wizyta w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu to prawdziwa podróż do przeszłości, zaskakujące odkrycia, a przede wszystkim inspirujące spotkanie z rodzimą historią oraz obrzędowością wsi mazowieckiej przełomu XIX i XX wieku.
Wyrażamy nadzieję, że portal, na którym właśnie Państwo goszczą, spełni Państwa oczekiwania, rozwieje ewentualne wątpliwości, a informacje tu zawarte pozwolą na precyzyjne poznanie oferty Muzeum. Liczymy również na to, że zainspiruje on Państwa do odwiedzenia Muzeum i bezpośredniego poznania naszych zbiorów.

Serdecznie zapraszamy.