Konferencje organizowane w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu są okazją do pogłębionej debaty nad stanem współczesnego muzealnictwa. Szybko zmieniający się świat, a razem z nim pojmowanie dziedzictwa kulturowego oraz zarządzanie nim wymaga poszerzonej dyskusji, która powinna stać się zaczątkiem międzyinstytucjonalnej współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń.
Owocem obrad są publikacje pokonferencyjne. Treść referatów publikowana jest w „Roczniku Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”.
Więcej informacji o wydawnictwie znaleźć można w zakładce Rocznik MWM
Kontakt w sprawie konferencji i publikacji pokonferencyjnych:
Magdalena Kowalak
Kierownik Działu Etnograficznego
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Tel. 24 275 58 20 wew. 229
Kom. 728 865 399
e-mail: m.kowalak@mwmskansen.pl

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 10-11 października 2024 roku w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Więcej informacji

 


 

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Historia od kuchni. Jedzenie i picie w czasach Andrzeja Zamoyskiego”.
26 kwietnia 2024 r.

Planowane prace rewitalizacyjne zespołu pałacowo-parkowo-obronnego w Bieżuniu stały się asumptem do zorganizowania VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Historia od kuchni. Jedzenie i picie w czasach Andrzeja Zamoyskiego”. Równolegle z rekonstruowaną częścią muzealną, integralnym elementem  zespołu będzie też hotel z funkcją restauratorską i rekreacyjną. Więcej informacji

 


muzeum małego miasta w bieżuniu

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „W kręgu Horacego”
22 września 2023 r.

Konferencja naukowa posłuży wymianie doświadczeń i stanu badań między uczestnikami z ośrodków akademickich i muzealnych. Zaprezentuje osiągnięcia postaci Stefana Gołębiowskiego, a także upamiętni innych tłumaczy poezji Horacego. Więcej informacji

 


 

Konferencja pt. „Rewitalizacja/ modernizacja/ adaptacja, czy po prostu remont – inwestycje jako ważna część działalności instytucji kultury”.
24-25 listopada 2022 r.
Tegoroczna konferencja będzie poświęcona szeroko pojętym projektom inwestycyjnym, których realizacja ma na celu przede wszystkim ochronę obiektów zabytkowych, ale równocześnie ma podnieść jakość życia kulturalnego lokalnej społeczności, wpływając tym samym na rozwój turystyki i wzrost atrakcyjności regionu.

 

Więcej informacji

 

 

 


 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyszłość naszego dziedzictwa”
9-10 września 2021
W obradach wzięło udział 80 muzealników, badaczy, edukatorów i animatorów kultury z całego kraju. Odbywały się one w formie paneli dyskusyjnych prowadzonych przez moderatorów. Po raz pierwszy uczestniczyć w nich można było nie tylko stacjonarnie, ale też online.

Więcej informacji