Konferencje organizowane w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu są okazją do pogłębionej debaty nad stanem współczesnego muzealnictwa. Szybko zmieniający się świat, a razem z nim pojmowanie dziedzictwa kulturowego oraz zarządzanie nim wymaga poszerzonej dyskusji, która powinna stać się zaczątkiem międzyinstytucjonalnej współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń.

Owocem obrad są publikacje pokonferencyjne. Treść referatów publikowana jest w "Roczniku Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu". Więcej informacji o wydawnictwie znaleźć można w zakładce Rocznik MWM

Kontakt w sprawie konferencji i publikacji pokonferencyjnych:

Beata Turek
Kierownik Działu Etnograficznego
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Tel. 24 275 58 20 wew. 223
Kom. 728 865 399


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyszłość naszego dziedzictwa”

9-10 września 2021

W obradach wzięło udział 80 muzealników, badaczy, edukatorów i animatorów kultury z całego kraju. Odbywały się one w formie paneli dyskusyjnych prowadzonych przez moderatorów. Po raz pierwszy uczestniczyć w nich można było nie tylko stacjonarnie, ale też online.


Czytaj więcej