Honorowy patronat nad konferencją objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową ”PRZYSZŁOŚĆ NASZEGO DZIEDZICTWA” z okazji jubileuszu 50-lecia powstania Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, która odbędzie się w dniach 08 – 10 września 2021 r. Pragnęlibyśmy, aby uroczystość stała się także okazją do pogłębionej debaty nad stanem współczesnego muzealnictwa skansenowskiego. Szybko zmieniający się świat, a razem z nim pojmowanie dziedzictwa kulturowego oraz zarządzanie nim wymaga poszerzonej dyskusji, która powinna stać się zaczątkiem międzyinstytucjonalnej współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń. Zachęcamy do udziału w konferencji, podczas której planujemy poruszyć następujące tematy zgrupowane w panele tematyczne, a także stworzyć przestrzeń do dłuższych dyskusji. Konferencja będzie miała charakter paneli dyskusyjnych, dlatego zapraszamy do przysyłania zgłoszeń czynnego udziału w jednym z proponowanych bloków tematycznych, a także deklaracji biernego udziału w debacie. Zgłoszenia w wersji elektronicznej przyjmujemy do 15 maja 2021 r. na adres mailowy: etnografia@mwmskansen.pl.

Więcej informacji:

Beata Turek
Kierownik Działu Etnograficznego
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Tel. 24 275 58 20 wew. 223
Kom. 728 865 399
etnografia@mwmskansen.pl

Opis paneli tematycznych

Rola i znaczenie muzeów na wolnym powietrzu
 • Jak zmieniały się muzea na wolnym powietrzu na przestrzeni ostatnich lat
 • Jak muzea dopasowywały/ dopasowują się do odbiorców
 • Jak muzea zmieniły/ zmieniają sposób narracji
 • Dostępność muzeów dla odbiorców ze specjalnymi potrzebami
 • Wirtualna dostępność zbiorów
 • Kadra w muzeum – nowe potrzeby (animatorzy/edukatorzy muzealni, specjaliści od PR)
 • Przestrzeń do działań społecznie otwartych w naszych muzeach – czy istnieje bo chcemy, czy musi istnieć, czy nie istnieje?
 • Problemy współczesnego muzealnictwa skansenowskiego
 • Rekonstrukcja czy festynizacja – cienka linia w prezentowaniu kultury ludowej
 • Slow czy fast – w którą stronę zmierzają muzea typu skansenowskiego
 • Slow czy fast – czego oczekuje współczesny odbiorca
 • Nowe trendy w muzealnictwie – odpowiedź muzeów skansenowskich
 • Walka o odbiorcę a jakość i merytoryczność działalności
 • Kompromis czy równowaga
 • Muzea w dobie kryzysu klimatycznego
 • Czy i jak muzea odpowiadają w swoich działaniach na kryzys klimatyczny
 • Czy i jak edukujemy o kryzysie klimatycznym
 • Wypracowane narzędzia i dobre praktyki
 • Muzea w dobie pandemii
 • Jak poradziliśmy/ nie poradziliśmy sobie z pandemią
 • Nowe spojrzenie na rolę Muzeum w wymiarze społecznej instytucji kultury
 • Czego nauczyła nas sytuacja kryzysowa
 • Wypracowane narzędzia i dobre praktyki
 • *Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji debaty w wersji on – line.
   

  Ramowy plan obchodów jubileuszowych:

  ŚRODA 08.09.2021 r.
 • Oficjalne uroczystości jubileuszowe
 • CZWARTEK 09.09.2021 r.
 • Otwarcie konferencji oraz I panel dyskusyjny
 • Przerwa kawowa
 • II panel dyskusyjny
 • Obiad
 • III panel dyskusyjny
 • Kolacja
 • PIĄTEK 10.09.2021 r.
 • IV panel dyskusyjny
 • Podsumowanie oraz zakończenie konferencji
 • Zwiedzanie Muzeum
 • Obiad
 • *Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
   
  Informacje organizacyjne
 • Koszt uczestnictwa w konferencji w formie tradycyjnej: 450,00 zł (nocleg, wyżywienie).
 • Koszt uczestnictwa biernego w konferencji on – line: bezpłatnie (wymagana wcześniejsza rejestracja).
 • Termin dokonania wpłat za udział w konferencji: 30.07.2021 r.
 • nr konta bankowego do wpłat: Bank PKO BP SA 92 1020 1026 0000 1602 0233 2898; tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika
 • Ilość uczestników: 50
 • Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.