Rysunki laureatów konkursu, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Wystawa pokonkursowa, 4 rysunki, na pierwszym wiejska chata, na drugim chłop w słomianym kapeluszu, na trzecim pasterz grający na fujarce, na czwartym fortepian w salonie dworskim, Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu