Oferta dla osób ze specjalnymi potrzebami

OFERTA DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI


Interaktywna ścieżka zwiedzania o charakterze animacyjno-edukacyjnym. Program edukacyjny dla osób w spektrum autyzmu i/lub niepełnosprawnością intelektualną

Czas trwania: 120 min. Maj - wrzesień Zajęcia w plenerze. W wypadku niesprzyjającej pogody zostają odwołane. Liczba osób: do 10 osób Grupa docelowa: osoby w spektrum autyzmu i/lub niepełnosprawnością intelektualną
Program edukacyjny obejmuje zwiedzanie wybranych obiektów z przewodnikiem przy pomocy książki znaków (komunikacja alternatywna) oraz zajęcia z wykorzystaniem sensorycznych materiałów i akcesoriów. Uczestnicy zajęć nabywają wiedzę o kulturze ludowej Mazowsza, a także rozwijają oryginalność myślenia, doskonaląc umiejętności poznawcze, sensoryczne, ruchowe oraz komunikacyjne. Ścieżka zwiedzania obejmuje wybrane obiekty, zajęcia interaktywne odbywają się w wybranych zagrodach.

Plan ścieżki do pobrania.pdf


Realizacja zadania pn. ”Poszerzenie oferty edukacyjnej o interaktywną ścieżkę zwiedzania dedykowaną osobom w spektrum autyzmu i/lub z niepełnosprawnością intelektualną” była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.