UWAGA! Informujemy, że podczas imprez plenerowych odbywających się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca od maja do września, w Niedzielę Palmową, 1 i 3 maja muzeum nie zapewnia usługi przewodnika.

 

GODZINY WYJŚĆ PRZEWODNIKA:

Kwiecień-czerwiec i wrzesień:

 • w dni powszednie od wtorku do piątku z usługi przewodnika skorzystać można wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji
 • w soboty i niedziele: godz.  10.30, 13.00, 15.30
 • cena usługi przewodnika – 10 zł

Lipiec – sierpień

 • od wtorku do niedzieli: godz. 10.30, 13.00, 15.30
 • cena usługi przewodnika – 10 zł

Październik

 • weekend – sobota i niedziela: godz. 9.30, 12.00, 14.30
 • cena usługi przewodnika – 10 zł

Listopad – marzec:

 • od wtorku do niedzieli: co godzinę począwszy od godz. 10.30 do godz. 13.30
 • cena usługi przewodnika – 1 zł

 

ATTENTION! We inform that during open-air events held on each first Sunday of a month from May to September, on Palm Sunday, and on 1 and 3 May the museum do not provide a guidance service.

SCHEDULED HOURS OF A GUIDE SERVICE:

April – June and September:

 • on weekdays from Tuesday to Friday a guidance service is available only after earlier booking
 • on Saturdays and Sundays: at 10.30 a.m., 1 p.m., 3.30 p.m.
 • a guidance service price – 10 zł

July – August:

 • from Tuesday to Sunday: at 10.30 a.m., 1 p.m., 3.30 p.m.
 • a guidance service price – 10 zł

October:

 • at weekends – Saturday and Sunday: at 9:30 a.m., 12 a.m., 2.30 p.m.
 • a guidance service price – 10 zł

November – March:

 • from Tuesday to Sunday: hourly from 10.30 a.m. to 1.30 p.m.
 • a guidance service price – 1 zł