Drzwi deskowe, szalowane z ćwiekami – MWM, chałupa z Dzierżążni 2023 r.

Drewniane szalowane drzwi z ćwiekami