Konferencja pt. „Rewitalizacja/ modernizacja/ adaptacja, czy po prostu remont – inwestycje jako ważna część działalności instytucji kultury”.

Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce.

Okazją do spotkania jest zakończenie realizacji projektu pn.: „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu”. Ponadto w roku ubiegłym Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zakończyło realizację ostatniej części projektu pn.: „Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”.
Uważamy, że wiele instytucji kultury zechciałoby się podzielić realizowanymi bądź już zrealizowanymi przez siebie projektami inwestycyjnymi o charakterze kulturotwórczym. Dlatego tworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń, wiedzy, cennych wskazówek, wyników ewaluacji projektowej. Ważną częścią konferencji będzie panel dyskusyjny, podczas którego zaproszeni goście pochylą się nad istotnymi kwestiami dotyczącymi przygotowania i realizacji projektów rewitalizacji/ modernizacji/ adaptacji obiektów zabytkowych.
Zgłoszenia przyjmujemy w wersji elektronicznej do 31 października 2022 r. na adres mailowy: etnografia@mwmskansen.pl.

 


Informacje organizacyjne:

Wystąpienia: max 20 min, w trakcie jednego panelu przewiduje się 5 prezentacji, po czym następuje moderowana dyskusja ze wszystkimi prelegentami
Zgłoszenia przyjmujemy na podstawie formularza
Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji zakłada zwiedzanie nowych inwestycji: Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oraz Ratusza (oddziały Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu)
Koszt uczestnictwa w konferencji w formie biernej: 400,00 zł.
Koszt uczestnictwa w konferencji w formie czynnej: bezpłatnie.
Termin dokonania wpłat za udział w konferencji: 01 – 20.11.2022 r. (nr konta bankowego do wpłat: Bank PKO BP SA 92 1020 1026 0000 1602 0233 2898; tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika)

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.