Majówka 2022 GAZETA fot. Dariusz Krześniak (72)

grupa ludzi w wiejskich strojach stojących przy przydrożnej kapliczce po lewej stronie na nabożeństwie majowym