Wybudowany w latach 1837 – 41 z przeznaczeniem na siedzibę władz miejskich. Przez 137 lat pełnił swoją funkcję. Mieściła się tu Kasa Miejska, gabinet i mieszkanie burmistrza, posterunek policji, a w podziemiach – tymczasowy areszt. W 1971 r. na potrzeby nowo powstałej placówki muzealnej przeznaczono dwie sale.

W 1979 r. władze miejskie aktem własności przekazały Muzeum cały budynek. Pomieszczenia zaadaptowano na sale ekspozycyjne, bibliotekę i salę oświatową. W 1997r. wymieniono stary zegar i uruchomiono nowy, a witając 2000 r. mieszkańcy miasta po raz pierwszy usłyszeli nowy hejnał skomponowany przez Bogusława Klimsę.