Tomik wierszy Laureatów Konkursu Poezji im. Stefana Gołebiowskiego z lat 2008 -2010   Autor: Red. Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
Rok wydania: 2010
Opis: Jest to piąty z kolei tomik poezji, w którym publikowane są wiersze nagrodzone w Konkursie Poezji im. Stefana Gołębiewskiego organizowanym od 1995 roku przez Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu (obecnie filii MWM w Sierpcu).
Cena: 1 zł