Relacja z Niedzieli Palmowej w skansenie – wyniki konkursu “Tradycyjna palma…”