Relacja z Niedzieli Palmowej w skansenie – wyniki konkursu „Tradycyjna palma…”