Relacja z promocji książki „O twórczości publicystycznej i powieściowej Michała Ludwika Synoradzkiego związanego z Bieżuniem literata” w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu