Ogródek kwiatowy w zagrodzie z Rzeszotar Zawad. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Wiosna, ogródek kwiatowy przed wiejską chatą krytą strzechą. Skansen w Sierpcu