Mazowiecki Dzień Integracji Osób z Niepełnosprawnością |  Masovian day of integration of disabled people

 

Mazowiecki Dzień Integracji

Osób z Niepełnosprawnością

 

IMPREZA ODWOŁANA

 

 

 

 

Celem imprezy jest integracja, pokonywanie barier i zwiększanie świadomości społecznej na temat potrzeb i problemów osób z różnymi niepełnosprawnościami. Wydarzenie ma charakter rodzinnego pikniku. Uczestnicy zwiedzają ekspozycję „Rok polski w tradycyjnych zajęciach codziennych” wzbogaconą pokazami prac i zwyczajów wiejskich oraz rękodzieła ludowego. Biorą też udział w zabawie „na dechach”, podczas której gra dla nich prawdziwa wiejska kapela. Przełamywaniu własnych barier i słabości w atmosferze współzawodnictwa służą konkursy z nagrodami wymagające sprytu, refleksu, a czasem wiedzy.

 

Tylko w tym dniu dla osób z niepełnosprawnością i ich asystentów/ osób je wspierających obowiązuje bilet wstępu w cenie 2 zł/osoba.

 

Ramowy program imprezy:

 • Zwiedzanie wystaw stałych  prezentowanych w galerii rzeźby i powozowni (możliwość zwiedzania na wózku inwalidzkim)
 • Zwiedzanie wystawy „Rok polski w tradycyjnych zajęciach codziennych” prezentowanej w 10 zagrodach chłopskich z przełomu XIX i XX w. i dworze szlacheckim
 • Pokazy rzemiosła, rękodzieła ludowego w zagrodach: kowalstwa, plecionkarstwa, szewstwa, rzeźby, papieroplastyki
 • Pokazy wiejskich zajęć codziennych
 • Występy przygotowane przez uczestników imprezy
 • Konkursy sprawnościowe z nagrodami
 • Przejażdżki bryczką po terenie ekspozycji

 

POLANA – OGNISKO

 

Grupy zorganizowane proszone są o dokonywanie rezerwacji do dnia 25 sierpnia 2020 r. pod nr telefonu 24  275 28  83, wew. 36, 37 lub pocztą elektroniczną na adres: rezerwacje@mwmskansen.pl

 

Ceny biletów wstępu:

 

 • bilet specjalny (dla osoby z niepełnosprawnością i jej opiekuna) – 2 zł
 • bilet normalny – 18 zł
 • bilet ulgowy – 13 zł
 • bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci do 16 lat) – 49 zł

 

Organizatorzy:


    

 

 

 

 

 

SPONSOR

 

KASZTELAN SPONSOREM MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

  

  PATRONI MEDIALNI

 

 

 

Masovian Day of Integration

of People with Disabilities

29 August 2020

10.00 a.m. – 6.00 p.m.

The aim of the event is the integration, overcoming barriers and raising social awareness about needs and problems of people with various disabilities. The event is a family picnic. Participants sightsee the “Polish year in traditional everyday activities” exhibition enriched with presentations of village works and customs as well as folk handicraft. They also have fun “on boards” during which a real village band plays music. To overcome their barriers and weaknesses in a rivalry atmosphere there are contests with prizes that demand cleverness, reflex, and sometimes knowledge.

Only on this day people with disabilities and their assistants/supporters are entitled to an entry ticket for 2 zł per person.

The event’s framework programme:

 • Sightseeing of the permanent exhibitions presented in the sculpture gallery and the coach house (a possibility to sightsee on a wheelchair)
 • Sightseeing of the “Polish year in traditional everyday activities” exhibition presented in 10 peasant farms from the turn of the 20th century and in manor houses
 • Presentations of a folk handicraft within farms: blacksmithing, basket making, shoemaking, sculpting, paper art
 • Presentations of everyday village activities
 • Performances prepared for the event’s participants 
 • Skill contests with prizes
 • Britzka (small cart) rides within the museum’s premises

CLEARING – BONFIRE 

Organised groups, please make a booking up to 25 August 2020 on tel. 24 275 28 83, extension 216, 217 or by e-mail rezerwacje@mwmskansen.pl

Prices of entry tickets:

 • special ticket (for a person with a disability and his/her assistant) – 2 zł
 • normal ticket – 18 zł
 • concessionary ticket – 13 zł
 • family ticket (2 adults + 2 children up to 16 years) – 49 zł

 

Organisers:

     

 

SPONSOR

 

KASZTELAN IS A SPONSOR OF THE MUSEUM OF THE MASOVIAN COUNTRYSIDE IN SIERPC

 

MEDIA PATRONS