OGŁOSZENIE PRZETARGU

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na najem na czas nie określony lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 44,33 m 2, znajdującego się w budynku karczmy wchodzącej w skład zabudowy skansenu, stanowiącej własność Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ,  składającego się z dwóch pomieszczeń:

1)      pomieszczenie o powierzchni 28,73 m 2

2)      pomieszczenie o powierzchni 15,60 m 2,

 z przeznaczeniem na sklepik z pamiątkami, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia przetargu.

Załączniki:

Ogłoszenie

Wzór oferty

Wzór umowy