Zadanie pn. „Budowa altany śmietnikowej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”.

 

Zakres zadania objął opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano- montażowych altany śmietnikowej do prowadzenia selektywnej zbiórki śmieci wraz z podłożem oraz koszt nadzoru inwestorskiego.

Kwota otrzymanej dotacji: 59 839,50 zł

 

Zadanie sfinansowane w całości ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Altana śmietnikowa zbudowana z drewna - skansen w Sierpcu