Zadanie pn. „Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Planowane zadanie realizowane jest w III etapach. Program obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania na cele wystawiennicze i administracyjne 5 budynków wchodzących w skład Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Przeprowadzone prace podniosą zdecydowanie wartość poszczególnych obiektów, jak i całego zabytkowego zespołu. Ich realizacja stanowić będzie przykład rekonstrukcji pejzażu kulturowego dawnego Bieżunia z charakterystycznymi zabudowaniami oraz wyposażeniem.

W ramach I etapu została opracowana kompleksowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa obejmująca m.in. przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania na cele administracyjne i wystawiennicze obiektów wraz z otoczeniem. Uzyskano decyzję nr 380/2016, w której zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę.

W ramach II etapu w 2018 r. zakończono prace budowlane przy budynku nr 2 – obiekcie usytuowanym na terenie ogrodu Stefana Gołębiowskiego, który zaadoptowany został na potrzeby toalety publicznej i kotłowni olejowej oraz przy budynku nr 4 – dawnej bibliotece z 1902 r. Zaprojektowano tu salę oświatową, pomieszczenia techniczne, gospodarcze, biurowe, WC dla personelu, socjalne, pomieszczenie kasy. Pomieszczenia zostały wyposażone w nowy sprzęt biurowy i wystawienniczy.

Ostatni – III etap, to planowane roboty przy: budynku nr 5 – ekspozycyjnym, budynku nr 1 – domu poety Stefana Gołębiowskiego oraz budynku nr 3 – spichlerzu. Prace mają na celu przywrócenie wszystkim budynkom ich funkcji mieszkalnych, historycznych oraz estetycznych. Program wystawienniczy w budynku ekspozycyjnym przewiduje realizację wnętrz mieszkalnych oraz gabinetu lekarza z małego miasteczka. Istniejące gabinet, sypialnia i salonik zostaną uzupełnione o jadalnię i kuchnię. Aranżacja funkcjonującej na pierwszym piętrze ekspozycji „Bieżuń i jego mieszkańcy w dawnych latach” zostanie poddana kompleksowej zmianie, wzbogacona o nowe eksponaty, gabloty i oświetlenie. Rekonstrukcji  poddane zostaną również wnętrza mieszkalne domu poety i gabinet urzędującego w tym budynku w XIX w. burmistrza Bieżunia. W spichlerzu zrekonstruowane zostaną charakterystyczne dla małego miasteczka warsztaty rzemieślnicze. W ramach zadania poddane konserwacji zostaną eksponaty wytypowane ze zbiorów Muzeum do planowanych wystaw.

Kwota otrzymanej dotacji w ramach 1 i 2 etapu wyniosła: 3 347 210 zł