Zadanie pn. „Rozszerzenie oferty oraz poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” zrealizowane w 2016 r.

Zakres zadania w 2016 r. obejmował wykonanie prac elektrycznych polegających na budowie wewnętrznej linii zasilającej na terenie Muzeum wraz z oświetleniem ekspozycji oraz zakup wyposażenia, w tym: systemu do zwiedzania indywidualnego i systemu do oprowadzania grupowego, monitorów dotykowych wraz z aplikacją autorską i obudową oraz telewizorów LCD. Dla ułatwienia korzystania przez turystów z systemu do zwiedzania indywidualnego zostały przygotowane ulotki informacyjne.