W 2021 r. Muzeum realizuje zadanie pn. „Konserwacja Sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu z 1929 r.”. Zadanie realizowane jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Celem projektu jest konserwacja sztandaru, który ufundowany został w 1929 roku. Jest ona konieczna przede wszystkim ze względu na jego bardzo zły stan zachowania i ryzyko dalszej degradacji.

Obiekt ten jest wyjątkową pamiątką, która stanowi część historii miasta Sierpca. Jest to niezwykle istotne weksylium związane ze Szkołą Podstawową nr 2 oraz kształtowaniem się oświaty po I wojnie światowej na tych terenach.

Zakończenie zadania planowane jest na listopad 2021 r.