W 2021 r. dzięki dodatkowym środkom Samorządu Województwa Mazowieckiego uzyskanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza zrealizowany został projekt „Konserwacja Sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu z 1929 r.”

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu możliwe było przeprowadzenie gruntownej konserwacji sztandaru ufundowanego dla sierpeckiej szkoły w 1929 r. Sztandar przekazany został w darze Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu przez Powiatowy Oddział Oświaty w 1974 r., następnie w 1991 r. oddany w depozyt Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu, gdzie eksponowany był w naściennej gablocie. W 2014 r. eksponat powrócił do muzeum. Po niemal 25-letnim wypożyczeniu konieczna była jego konserwacja by przywrócić mu walory estetyczne oraz zatrzymać proces degradacji.

Stan zachowania poszczególnych elementów sprawił, że zakres prac był bardzo skomplikowany i czasochłonny. Konserwacja trwała 7 miesięcy. Ze względu na znaczne zniszczenia pierwotnych materiałów konieczna była ich wymiana. Odnalezienie odpowiedniej jakości materiału, w rzadkim kolorze, wymusiło sprowadzanie tkanin z Anglii czy Indii. Po wielu próbach ostatecznie zdecydowano się na ufarbowanie odpowiedniej jakości adamaszku. W dalszym etapie wykonany został transfer haftowanego napisu oraz orła w koronie.

Sztandar jest wyjątkową pamiątką, która stanowi część historii miasta Sierpca. We właściwym i reprezentacyjnym stanie zachowania będzie mógł w przyszłości być udostępniany mieszkańcom.

 

Zadanie zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

 

Sztandar przed rozpoczęciem prac konserwatorskich

 


Sztandar po zakończeniu prac konserwatorskich