Informacja o wyborze oferty z dnia 04.02.2015r.

znak sprawy ZD/282/01-1/15

w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro na wykonanie zadania pn.: „Druk materiałów związanych z działalnością Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”.

Załączniki:

informacja o wyborze oferty