Informacja o wyborze oferty z dnia 14.03.2016r.

Znak sprawy DzAI 281/03/16

W postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego na zadanie pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i adaptacji na cele wystawiennicze obiektów wchodzących w skład Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wraz z usługami towarzyszącymi.”

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr     38294-2016   dnia 22.02.2016 r.

Załączniki:

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia