Informacja o wyborze oferty z dnia 18.12.2013r.

Dostawa paliw dla pojazdów i sprzętu silnikowego

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień publicznych  Nr  262067 – 2013 z dnia 04.12.2013

Załączniki:

informacja o wyborze oferty