Usługa w zakresie ochrony osób i mienia w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień publicznych  Nr  124621 – 2013 z dnia 26.06.2013

Załaczniki:

ogloszenie

SIWZ

zal nr 10 do SIWZ

zmiana treści SIWZ