Ogłoszenie nr 2019/S 150-370049 z dnia 06.08.2019r. Ochrona osób i mienia na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu | Ogłoszenie nr 2019/S 150-370049 z dnia 06.08.2019r. Ochrona osób i mienia na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Ogłoszenie nr  2019/S 150-370049 z dnia 06.08.2019r. Ochrona osób i mienia na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 150-370049 z dnia 06.08.2019r.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ.doc

SIWZ.pdf

Opis przedmiotu zamówienia.pdf

JEDZ.pdf

espd-request (2)

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_cae4f502-2639-461f-bc07-ca360ba0cb1f

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_cae4f502-2639-461f-bc07-ca360ba0cb1f

 

 Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty