Ogłoszenie nr 264444-2015 z dnia 07.10.2015 r. Budowa mostu na rzece Sierpienicy | Ogłoszenie nr 264444-2015 z dnia 07.10.2015 r. Budowa mostu na rzece Sierpienicy

Ogłoszenie nr  264444-2015 z dnia 07.10.2015 r.

Budowa mostu na rzece Sierpienicy

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 264444-2015 z dnia 07.10.2015 r.

Załączniki:

ogłoszenie

SIWZ

dokumentacja

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13.10.15

zmiana treści SIWZ 13.10.15

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

sprostowanie zawiadomienia o unieważnieniu postępowania