Ogłoszenie Nr 525718-N-2019 z dnia 19.03.2019r. na zdanie pn. „Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie Skansenu”- Znak sprawy : DzAI 281/01/19

Ogłoszenie  Nr  525718-N-2019 z dnia 19.03.2019r.

na zdanie pn. „Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie Skansenu”- Znak sprawy : DzAI 281/01/19

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w  Biuletynie Zamówień Publicznych  Ogłoszenie Nr  525718-N-2019  z dnia 19.03.2019r.

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami (od nr 1 do nr 11)

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr 12 do SIWZ do pobrania pod adresem: https://przetargi.mwmskansen.pl/ZABEZPIECZENIA/

Dokumentacja projektowa systemów zawierająca informacje o charakterze poufnym – załącznik Nr 13 do SIWZ zostanie udostępniona zgodnie z procedurą zawartą w SIWZ

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ 02_04_19

Wyjaśnienie treści SIWZ 03_04_19

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.04.19

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 05.04.2019

Wyjaśnienie treści SIWZ 10_04_19

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 10.04.2019r._nr2 (002)

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty