Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Ogłoszenie nr 597287-N-2020 z dnia 14.10.2020r. Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu – etap I przedprojektowy”

Ogłoszenie nr 597287-N-2020 z dnia 14.10.2020r.

 Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu – etap I przedprojektowy”

 Znak sprawy : DzAI 281/05/20

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 597287-N-2020 z dnia 14.10.2020r.

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – załacznik nr 8

Wyjaśnienie treści SIWZ z 19.10.2020r

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ_po zm_ 26.10.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ 26.10.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ z 3.11.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty