ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap III Budynek 1,3,5.” Znak sprawy DzAI 282/29/19

ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap III Budynek 1,3,5.”

Znak sprawy DzAI 282/29/19

Załączniki:

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania