Ci straszni Niemcy! – kolejny wykład w ratuszu, 25 kwietnia 2024 r., godz. 17.00